© 2013 3C Arquitetura e Urbanismo. All rights reserved.

053_COL

COLONIAL PARK

Pla integrat de desenvolupament urbà
Prefeitura Municipal de Ijuí
Ijuí, RS
Pla- 2013
Área de intervenção: 651.565,00 m²
Zona d'influència indirecta: Zona urbana
Població beneficiat directament: 3.153 famílias
Població que envolten: 6.334 famílias
Població beneficiat indirectament: 17.292 famílias (residents de la zona urbana)

OBJECTIUS
El projecte consisteix en un conjunt d'accions i projectes d'urbanització a la Tancredo Neves, Colonial, XV de Novembro i part de la glòria. L'objectiu és construir un espai urbà estructurat, integrat a la ciutat i ampliar significativament la qualitat de vida d'una manera sostenible, valorar l'entorn, inclusió social, l'oferta d'ocupació i renda, les millores en les condicions d'habitatge i desenvolupament social i econòmic, cultura, salut, Educació i seguretat.

PROPOSTA
Pla d'urbanització que organitza accions promogudes per les administracions públiques, interessos privats i comunitat local per distribuir els beneficis de la urbanització d'una manera Democràtica. Inclou millores en les condicions físiques i socials de la ciutat a través d'intervencions agrupats en quatre dimensions principals:
URBANITZACIÓ – Millores en la infraestructura urbana, recuperació de zones degradades, Remodelació de cases sense infraestructures adequades.
INFRAESTRUCTURA I SANEJAMENT – Ampliació, pavimentació i construcció de voreres (visites) a les carreteres de la regió i construcció de noves vies i proporcionar connectivitat i accessibilitat. Això també inclou la construcció de xarxes de clavegueram.
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I SOCIAL – Implantació d'equips locals de formació i ocupació i els ingressos de generació, A més de la millora dels equips existents per satisfer la demanda de la població actual i futura. A llarg termini se centren en l'emancipació econòmica dels veïns i la seva mobilitat social.
HABITATGE SOCIAL – Construcció de nous habitatges per a la reubicació de les famílies en Arees perilloses. Habitatges nous per a l'expansió de l'oferta d'habitatge a la regió.

MOSTRA EL QUADERN

EQUIP DEL PROJECTE

AUTORS:
Arq. Tiago Holzmann da Silva
Arq. Alexandre Pereira Santos

COL·LABORADORS:
Arq. Leonardo Marques Hortencio
Arq. Aline Beatriz Cervo
Arq. Henrique Lorea Leite
Arq. Angélica Magrini Rigo
Econ. Maria Alice Lahorgue
Acad. Paula Bellé
Arq. Lucas Valli